English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2016

P. Rościszewski, J. Sołtysiak, M. Łubkowska, Z. Walkowiak 2016-01-04
Nowe reaktywne żywice silikonowe

>>>

N. Alvarado, L. Alegría, C. Sandoval, L. Gargallo, A. Leiva, D. Radic 2016-01-04
Synteza, charakterystyka i symulacje metodą dynamiki molekularnej dendrymerycznych poli(metakrylanów 3,5-diftalimidoalkilofenylu) (j.ang.)

>>>

R. Śliwa, M. Oleksy, O. Markowska, G. Budzik, T. Dziubek, M. Zaborniak, J. Czech-Polak, M. Heneczkowski 2016-01-04
Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy Nanobent®. Cz. II. Nanokompozyty z udziałem krajowych nanonapełniaczy stosowane w technologii Vacuum Casting

>>>

E. Piesowicz, I. Irska, K. Bryll, K. Gawdzińska, M. Bratychak 2016-01-04
Nanokompozyty poli(tereftalan butylenu)/nanorurki węglowe. Cz. II. Struktura i właściwości (j. ang.)

>>>

M. Gaca, M. Zaborski 2016-01-04
Właściwości elastomerów otrzymanych z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego z użyciem nowych substancji sieciujących (j. ang.)

>>>

M. Kmiotek, D. M. Bieliński, M. Piotrowska, W. Jakubowski 2016-01-04
Olejki eteryczne jako biocydowe składniki wulkanizatów kauczuku naturalnego

>>>

S. Fic, M. Kłonica, A. Szewczak 2016-01-04
Wpływ hydrofobizacji na trwałość powierzchni ceramiki budowlanej

>>>

A. Bańkowska, M. Palczewska-Tulińska, A. Krześlak 2016-01-04
Rejestracja polimerów wg Rozporządzenia REACH

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 1/2016) 2016-02-02