English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2014

A. Duda, P. Kubisa, K. Matyjaszewski, S. Słomkowski 2014-02-03
Profesor Stanisław Penczek — świat polimerów i nie tylko

>>>

A. Duda, P. Kubisa, G. Lapienis, S. Slomkowski 2013-10-24
Kamienie milowe w rozwoju badań polimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych — spojrzenie z perspektywy osobistej (j. ang.)

>>>

K. Matyjaszewski 2013-12-16
Od kationowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia do polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (j. ang.)

>>>

P. Sigwalt, J.-P. Vairon 2013-12-16
Nowe spojrzenie na karbokationową polimeryzację żyjącą i pseudożyjącą (j. ang.)

>>>

J. Zhao, N. Hadjichristidis, Y. Gnanou 2013-12-16
Polimeryzacja anionowa katalizowana fosfazenami (j. ang.)

>>>

U. Edlund, A.-Ch. Albertsson 2013-12-16
Otrzymywanie epoksydowanych szczepionych materiałów hemicelulozy metodą kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)

>>>

F. A. Plamper, Ch. V. Synatschke, A. P. Majewski, A. Schmalz, H. Schmalz, A. H. E. Müller 2013-12-16
Gwieździsty poli(metakrylan 2-dimetyloaminoetylu) i jego pochodne — nowe właściwości i kierunki zastosowań (j. ang.)

>>>

P. G. Khalatur, A. R. Khokhlov 2013-12-16
Samoorganizacja polimerów amfifilowych (j. ang.)

>>>

Z. Florjańczyk, E. Zygadło-Monikowska, J. Ostrowska, A. Frydrych 2013-12-16
Polimery tlenku etylenu stosowane w stałych elektrolitach (j. ang.)

>>>

A. Dworak, B. Trzebicka, A. Kowalczuk, Ch. Tsvetanov, S. Rangelov 2013-12-16
Polioksazoliny — mechanizm syntezy i właściwości roztworów (j. ang.)

>>>

S. Zapotoczny, F. Kataoka, M. Nowakowska 2013-12-16
Fotoindukowana separacja ładunku pomiędzy porfiryną i chinonem przyłączonymi kowalencyjnie na przeciwnych końcach łańcucha poli(kwasu metakrylowego) (j. ang.)

>>>