English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2013

I. Steinborn-Rogulska, G. Rokicki 2012-11-22
Polikondensacja w stanie stałym — metoda otrzymywania polimerów o dużym ciężarze cząsteczkowym. Cz. I. Parametry wpływające na przebieg procesu (j. ang.)

>>>

E. Witek, E. Bortel, K. Gawełek 2012-12-18
Niektóre aspekty polimeryzacji rozpuszczalnikowo-suspensyjnej N-winyloformamidu (j. ang.)

>>>

K. Kelar, J. Olejniczak, K. Mencel 2012-12-18
Modyfikacja poliamidu 6 haloizytowymi nanorurkami

>>>

I. Legocka, E. Wierzbicka, T. M. J. Al-Zahari, O. Osawaru 2012-12-18
Wpływ modyfikowanego haloizytu na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne poliamidu 6

>>>

A. Karaszewska, J. Bucheńska 2012-12-18
Poliestrowe protezy naczyniowe — antybakteryjne i atrombogenne biomateriały. Cz. II. Wpływ dwuetapowej modyfikacji poliestrowych protez naczyniowych na wybrane właściwości fizykochemiczne, mechaniczne oraz mikrobiologiczne

>>>

B. Grabowska, M. Szucki, J. S. Suchy, S. Eichholz, K. Hodor 2012-12-18
Degradacja termiczna materiału na bazie celulozy stosowanego do budowy układów wlewowych do odlewów żeliwnych (j. ang.)

>>>

A. Iwan, L. Moroń 2012-12-18
Badanie przewodnictwa elektrycznego poliazometin o właściwościach ciekłokrystalicznych

>>>

W. Baranowski, K. Werner 2012-12-18
Analiza rozwoju pęknięć i lokalnego odkształcania rur z polietylenu

>>>