English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2012

M. Chylińska, H. Kaczmarek 2011-12-29
Aktualny stan wiedzy o biocydowych polimerach na bazie N-halamin

>>>

M. M. A. Nikje 2011-12-29
Pianki poliuretanowe (PUF) z udziałem komponentów otrzymanych w mikrofalowo wspomaganych procesach recyklingu odpadów poliuretanowych i upłynniania skrobi (j. ang.)

>>>

S. Kumar, A. Malas, Ch. Kumar Das 2011-12-29
Warstwowy podwójny wodorotlenek modyfikowany związkami z siemienia lnianego do otrzymywania elastomerowych nanokompozytów poliuretanowych (j. ang.)

>>>

J. Kruželák, I. Hudec, R. Dosoudil 2011-12-29
Magnetyczne kompozyty elastomerowe — właściwości fizyczne i struktura sieci (j. ang.)

>>>

L. Wagner, A. Błaszczyk, W. Michalski 2011-12-29
Siła ścinająca zrywająca połączenie wybranych polimerów ze szkliwem zęba mlecznego po ekspozycji na ozon

>>>

E. Bociąga, P. Palutkiewicz 2011-12-29
Wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na wybrane właściwości i stan powierzchni wyprasek z polipropylenu

>>>

A. Romanowska-Osuch, A. Bartkowiak 2011-12-29
Proekologiczne dyspersyjne modyfikacje powierzchni materiałów celulozowych. Cz. II. Modyfikacja powierzchni tekturowych z zastosowaniem układów hybrydowych wosk Candelilla/biopolimer

>>>