English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2003

J. Cz. Dobrowolski 2011-12-15
Węzły i sploty DNA

>>>

A. Duda, S. Penczek 2011-12-15
Polilaktyd [poli(kwas mlekowy)]: synteza, właściwości i zastosowania

>>>

I. Zhukov, A. Ejchart 2011-12-15
Spektroskopia NMR w proteomice strukturalnej: wyznaczanie struktur białkowych za pomocą spektroskopii NMR (j. ang.)

>>>

A. Jabłonowska, M. Dadlez 2011-12-16
Oligomery peptydu Aß jako potencjalne czynniki neurotoksyczne w chorobie Alzheimera (j. ang.)

>>>

G. V. Nikiforovich 2011-12-16
Elementy uporządkowanej struktury białek w stanie rozwiniętym: umiejscowienie i możliwe implikacje mechanizmów zwijania białek (j. ang.)

>>>

J. Dziuba, A. Iwaniak, P. Minkiewicz 2011-12-16
Komputerowa charakterystyka białek jako potencjalnych prekursorów biologicznie aktywnych peptydów (j. ang.)

>>>

Z. Urbańczyk-Lipkowska, J. Janiszewska 2011-12-16
Dendrymery metaloorganiczne – struktura molekularna i kierunki wykorzystywania (j. ang.)

>>>

J. Polaczek, E. Dziki, J. Pielichowski 2011-12-16
Właściwości i synteza poli(kwasu asparaginowego) oraz jego pochodnych

>>>

M. Żenkiewicz 2011-12-16
Badania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu i wytrzymałości na rozdzieranie folii propylenowej modyfikowanej radiacyjnie (j. ang.)

>>>