English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2000

E. Hałasa 2015-02-05
Radioliza nieutwardzonych i utwardzonych dianowych żywic epoksydowych

>>>

W. Wybór, M. Zaborski 2015-02-05
Budowa i właściwości kolagenu oraz żelatyny

>>>

R. Sikora 2015-02-05
Wybrane problemy ogólne przetwórstwa tworzyw

>>>

A. K. Błędzki, W. Królikowski 2015-02-05
Recykling materiałów polimerowych z dywanowych wykładzin podłogowych

>>>

Jae-Young Lee, Mi-Ja Shim, Sang-Wook Kim 2015-02-05
Kinetyka utwardzania układów żywic epoksydowych modyfikowanych dodatkiem CTBN (j. ang.)

>>>

W. M. Rzymski, A. Srogosz 2015-02-05
Parametr rozpuszczalności chlorosulfonowanego polietylenu

>>>

M. Wejchan-Judek, B. Perkowska-Śpiewak 2015-02-05
Związki siarki jako modyfikatory w powłokach z poli(sulfidu 1,4-fenylenowego)

>>>

B. Samujło, R. Sikora 2015-02-05
Przebieg wytłaczania polietylenu modyfikowanego Mg(OH)2 (j. ang.)Komunikat szybkiego druku

>>>