English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2020

A. Iuliano, M. Dębowski, A. Plichta, S. Kowalczyk, Z. Florjańczyk, G. Rokicki, P. Parzuchowski, M. Mazurek-Budzyńska, D. Wołosz, B. Pilch-Pitera 2020-06-01
Poliuretany z segmentami oligowęglanowymi jako atrakcyjne materiały do produkcji klejów, spoiw i uszczelniaczy (j. ang.)

>>>

P. Turek, G. Budzik, M. Oleksy, K. Bulanda 2020-06-03
Materiały polimerowe stosowane w medycynie przetwarzane technikami przyrostowymi (j. ang.)

>>>

R. Salgado-Delgado, A.M. Salgado-Delgado, A. Olarte-Paredes, J.C. Ochoa-Jaimes, Z. Vargas-Galarza, A. Vargas-Torres, T. López-Lara, J.B. Hernández-Zaragoza, E. Rubio-Rosas, V. M. Castaño 2020-06-03
Aerożele krzemionkowe na bazie polimerowych mieszanin polipirolu i nanorurek węglowych (j. ang.)

>>>

X.-Y. Yang, L.-S. Zhao, Y.-H. Cai, J. Zhao, L. Wang 2020-06-03
Wpływ dihydrazydu kwasu bis(3-fenylopropiono) N,N'-dodekanodiowego jako promotora krystalizacji na właściwości termiczne i optyczne poli(kwasu L-mlekowego) (j. ang.)

>>>

A. Drogoń, M. Skotnicki, M. Pyda 2020-06-04
Proces fizycznego starzenia układów polilaktyd-walsartan badany metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (j. ang.)

>>>

A. Vogt, J.W. Kaczmar, P. Mayer, A. Brzostek, L. Nowosielski, R. Przesmycki 2020-06-05
Właściwości materiałów kompozytowych na bazie kopolimeru styren-butadien-styren napełnionego EMCCO-201 absorbujących fale elektromagnetyczne (j. ang.)

>>>

M. Lewandowski, K. Piszczek, M. Pieńkowska, K. Lewandowski 2020-06-05
Innowacyjne plastyfikatory oligomeryczne poli(chlorku winylu) do aplikacji specjalistycznych (j. ang.)

>>>

K. Bulanda, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, M. Gontarz 2020-06-05
Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie polilaktydu stosowane w wybranych technologiach 3D (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

>>>

M. Sobolak, P. Połowniak, M. Cieplak, M. Oleksy, K. Bulanda 2020-06-05
Zastosowanie materiałów polimerowych do otrzymywania przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

>>>

J. Wadas, R. Oliwa, B. Pilch-Pitera, Ł. Byczyński, M. Heneczkowski, Z. Florjańczyk, A. Plichta, G. Rokicki 2020-06-05
Synteza i charakterystyka jednoskładnikowych klejów poliuretanowych na osnowie polieterodiolu Rokopol® D2002 (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

>>>

J. Nowak-Grzebyta, F. Meijer, E. Stachowska 2020-06-05
Badanie nieniszczące połączenia adhezyjnego w laminatach polimerowo-metalowych (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

>>>

R. Oliwa 2020-07-14
Kompozycje żywic epoksydowych z dodatkiem ciekłych uniepalniaczy fosforowych stosowane w technologii infuzji (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 7-8/2020) 2020-09-25