English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2020

J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, M. Isbrandt, Ł. Grzybowski 2020-08-24
Zastosowanie biodegradowalnego polimeru jako alternatywnego surowca do produkcji nowego ekopoliolu

>>>

P. Kasprzyk, K. Błażek, P. Parcheta, J. Datta 2020-09-25
Zielone termoplastyczne elastomery poli(etero-uretanowe) – synteza i badania struktury chemicznej oraz wybranych właściwości (j. ang.)

>>>

L. Szczepkowski, J. Ryszkowska, M. Auguścik-Królikowska, M. Leszczyńska, A. Przekurat, S. Przekurat 2020-09-25
Nowe addukty amin z ditlenkiem węgla jako porofory w produkcji integralnych pianek poliuretanowych (j. ang.)

>>>

A. Strąkowska, S. Członka, K. Miedzińska, K. Strzelec 2020-09-25
Sztywne pianki poliuretanowe o właściwościach antybakteryjnych modyfikowane olejkiem sosnowym (j. ang.)

>>>

K. Uram, A. Prociak, M. Kurańska 2020-09-25
Wpływ struktury chemicznej biopolioli z oleju rzepakowego na wybrane właściwości pianek poliuretanowych (j. ang.)

>>>

M. Auguścik-Królikowska, J. Ryszkowska, A. Ambroziak, L. Szczepkowski, R. Oliwa, M. Oleksy 2020-09-25
Struktura i właściwości lepkosprężystych pianek poliuretanowych napełnionych fusami kawy (j. ang.)

>>>

M. Kirpluks, A. Ivdre, A. Fridrihsone, U. Cabulis 2020-09-25
Sztywne pianki poliuretanowe na bazie oleju talowego napełnione nanofibrylarną celulozą (j.ang.)

>>>

M. Leszczyńska, J. Ryszkowska, L. Szczepkowski 2020-09-25
Kompozyty sztywnych pianek poliuretanowych z łupinami orzechów (j. ang.)

>>>

R. Oliwa 2020-09-25
Kompozycje nienasyconych żywic poliestrowych stosowane na warstwy licowe laminatów (j. ang.) - RAPID COMMUNICATION

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 10/2020) 2020-09-25