English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. A. Nour, M. Elgazery

Badanie spalania nanokompozytów polietylen/modyfikowana glinka

montmorylonitowa otrzymywanych za pomocą działania ultradźwiękami (j. ang.)

Polimery 2010, nr 6, 452


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.452


Streszczenie
Nanokompozyty polietylenu małej gęstości (PE-LD) z glinką Cloisite 20A (OMC) w ilości 5 lub 10% mas. przygotowywano działając ultradźwiękami o mocy 200W/cm2 w ciągu 5, 10, 15 lub 20min (tabela 1). Otrzymane próbki badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego i stwierdzono, że fale ultradźwiękowe powodują zmniejszenie wymiarów cząstek glinki rozproszonych w matrycy polimerowej (rys. 1). Stosując kalorymetr stożkowy zbadano palność przygotowanych próbek (rys. 2 i 3, tabela 2). Zaobserwowano znaczną redukcję właściwości palnych próbek nanokompozytów (M2-M9) w porównaniu z kontrolną próbką czystego PE-LD (M1). Badania termograwimetryczne pokazały, że próbki zawierające OMC charakteryzują się lepszą stabilnością termiczną niż czysty PE-LD.


Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości, organicznie modyfikowany montmorylonit, działanie ultradźwiękami, właściwości palne, stabilność termiczna


e-mail: m_a_nour@hotmail.com


M. A. Nour, M. Elgazery (338.7 KB)
Badanie spalania nanokompozytów polietylen/modyfikowana glinka montmorylonitowa otrzymywanych za pomocą działania ultradźwiękami (j. ang.)