English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. A. Nikje

Glikoliza odpadów poliwęglanowych pod wpływem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

Polimery 2011, nr 5, 381


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.381

Streszczenie

Poliwęglanowe (PC) odpady, pochodzące z płyt kompaktowych, poddawano glikolizie przy użyciu wodorotlenku sodu jako katalizatora oraz glikolu etylenowego (EG) w charakterze czynnika glikolizującego, pod wpływem działania promieniowania mikrofalowego (MW). Głównym produktem prowadzonego procesu był bisfenol A (BPA). Oceniano zależność wydajności reakcji glikolizy od zastosowanych, zmiennych warunków: zawartości katalizatora w układzie, czasu reakcji oraz mocy promieniowania (tabele 1—3). Otrzymany bisfenol A badano metodami spektroskopowymi (1H NMR, 13C NMR, FT-IR, rys. 1—3).


Słowa kluczowe: poliwęglany, depolimeryzacja, bisfenol A, promieniowanie mikrofalowe, recykling


e-mail: alavim2006@yahoo.com


M. M. A. Nikje

Glikoliza odpadów poliwęglanowych pod wpływem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)