English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustata, I. Bicu

Hydroksyestry kwasów żywicznych modyfikowane żywicami

o-krezolowo/p-nonylofenolowo/formaldehydowymi (j. ang.)

Polimery 2009, nr 9, 627


Streszczenie
Hydroksyestry kwasów żywicznych (ERA) otrzymywano w wyniku estryfikacji tych kwasów (RA) związkami diglicydylowymi, mianowicie diglicydylowym eterem bisfenolu A (DGEBA), diglicydylowym eterem hydrochinonu (DGEHQ) bądź diglicydyloaniliną (DGAN) (tabela 1). Na drodze katalizowanej zasadowo polikondensacji o-krezolu (o-Cz), p-nonylofenolu (p-NP) oraz p-formaldehydu (p-FA) użytych w różnych stosunkach molowych, otrzymano serię odpowiednich żywic formaldehydowych (FR, tabela 2). Opracowano optymalne warunki reakcji ERA z FR prowadzącej do wymienionych w tytule produktów (ERAFR, tabela 3). Budowę chemiczną ERA, FR i ERAFR potwierdzono metodami FT-IR (rys. 1), 1H NMR (rys. 2) oraz 13C NMR (rys. 3). Ponadto scharakteryzowano odporność cieplną ERAFR (tabela 4, rys. 4), a także rozpuszczalność ERA i ERAFR (tabela 5). Właściwości opisanych ERAFR wskazują na możliwość ich wykorzystania w charakterze nośników farb drukarskich.

Słowa kluczowe: hydroksyestry kwasów żywicznych, modyfikacja, związki diglicydylowe, żywice fenolowo-formaldehydowe, nośniki farb drukarskich


e-mail: fmustata@icmpp.ro


F. Mustata, I. Bicu (136.6 KB)
Hydroksyestry kwasów żywicznych modyfikowane żywicami o-krezolowo/p-nonylofenolowo/formaldehydowymi (j. ang.)