English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel

Montmorylonit wyodrębniany z bentonitu - modyfikacja i możliwość wykorzystania

w polimeryzacji anionowej ε-kaprolaktamu do otrzymywania nanokompozytów

Polimery 2005, nr 6, 449


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.449


Streszczenie

Metodą filtracji i sedymentacji z bentonitu wydzielano frakcję montmorylonitową. Naturalny Na-montmorylonit (MMT) jest hydrofilowy i niekompatybilny z większością polimerów. Aby otrzymać organofilowy MMT, kation sodu w przestrzeniach międzywarstwowych wymieniono na organiczny kation oktadecyloamoniowy. Metodą FTIR potwierdzono tę wymianę, w której wyniku otrzymano zmodyfikowany MMT (ZMMT) charakteryzujący się zwiększoną zawartością części organicznych. Przedstawiono wyniki laserowej analizy rozkładu wymiarów cząstek MMT wyodrębnionego z bentonitu i handlowego. Metodą różnicowej analizy termicznej określono wielkości charakteryzujące przebieg anionowej polimeryzacji e-kaprolaktamu - samego oraz w obecności ZMMT lub handlowego MMT; nie stwierdzono przy tym żadnych istotnych różnic.


Słowa kluczowe: bentonit, sedymentacja, montmorylonit, modyfikacja, kation oktadecyloamoniowy, anionowa polimeryzacja ε-kaprolaktamu
K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel (1.18 MB)
Montmorylonit wyodrębniany z bentonitu - modyfikacja i możliwość wykorzystania w polimeryzacji anionowej ε-kaprolaktamu do otrzymywania nanokompozytów (cz. I)
K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel (1.17 MB)
Montmorylonit wyodrębniany z bentonitu - modyfikacja i możliwość wykorzystania w polimeryzacji anionowej ε-kaprolaktamu do otrzymywania nanokompozytów (cz.II)