English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Mojsiewicz-Pieńkowska, J. Łukasiak

Problematyka związana z niektórymi kierunkami zastosowania polidimetylosiloksanów

oraz możliwości analizy tych związków
Polimery 2006, nr 3, 186


Streszczenie

Przedstawiono obszary stosowania polidimetylosiloksanów (PDMS) w żywności oraz w preparatach farmaceutycznych. Podkreślono przy tym ważność doboru odpowiednich czysto liniowych PDMS o określonym stopniu polimeryzacji jako jedynie dopuszczalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym omówiono analizę specjacyjną oraz metody analityczne (granicę oznaczalności i specyficzność) umożliwiające właściwe zróżnicowanie badanych substancji. Wyróżniono zwłaszcza metodę chromatografii cieczowej z zastosowaniem detektora laserowo-fotodyspersyjnego (LLSD), która to metoda powinna najlepiej spełniać wymagania stawiane analizie omawianych PDMS.


Słowa kluczowe: polidimetylosiloksany, zastosowanie w lekach i w żywności, struktura, ciężar cząsteczkowy, analiza specjacyjna, chromatografia cieczowa, detektor laserowo-fotodyspersyjny


e-mail: kpienk@amg.gda.pl


K. Mojsiewicz-Pieńkowska, J. Łukasiak (143.7 KB)
Problematyka związana z niektórymi kierunkami zastosowania polidimetylosiloksanów oraz możliwości analizy tych związków