English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Młodzianowska, R. Steller

Pulweryzacja wybranych mieszanin tworzyw termoplastycznych

Polimery 2011, nr 4, 317


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.317


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań procesu pulweryzacji mieszanin polimerów termoplastycznych: PE-LD/PE-HD, PE-LLD/PE-HD, PE-LD/PP, PE-LLD/PP i PE-LD/PS, przy użyciu zmodyfikowanej wytłaczarki jednoślimakowej ze ślimakiem trójstrefowym. W strefie stapiania cylinder wyposażono w grzejnik otokowy sprzężony z termoparą mierzącą temperaturę ściany cylindra, natomiast na wysokości strefy dozowania umieszczono dwuczęściową miedzianą wężownicę chłodzącą. W wyniku pulweryzacji otrzymano proszek polimerowy o wymiarach ziarna mieszczących się w przedziale 0,1—2 mm. Oceniano właściwości mechaniczne, reologiczne i cieplne zarówno uzyskanych proszków polimerowych, jak i układów przed pulweryzacją. Wykonano także ich zdjęcia mikroskopowe.


Słowa kluczowe: pulweryzacja w przepływie ścinającym w wytłaczarce, wytłaczarka jednoślimakowa, mieszaniny polimerów termoplastycznych


e-mail: elzbieta.mlodzianowska@pwr.wroc.pl


E. Młodzianowska, R. Steller

Pulweryzacja wybranych mieszanin tworzyw termoplastycznych