English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Markiewicz, S. Borysiak, D. Paukszta

Kompozyty polipropylenu z napełniaczami lignocelulozowymi

jako materiały pochłaniajace dźwięk (j. ang.)

Polimery 2009, nr 6, 430


Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości akustycznych i mechanicznych kompozytów złożonych z matrycy polipropylenowej i materiałów lignocelulozowych uzyskanych z roślin konopi, lnu, rzepaku i drzewa bukowego. Współczynnik pochłaniania dźwięku wyznaczono metodą akustycznej fali stojącej w zakresie częstotliwości od 1000 do 6500Hz w układzie pomiarowym Standing Wave Apparatus 4002 firmy Brüel&Kjaer (rys. 1). Zależność częstotliwościowa współczynnika pochłaniania dźwięku α dla czystego polipropylenu może być modyfikowana przez odpowiedni dobór napełniacza lignocelulozowego. Napełniacze uzyskane z rośliny konopi powodują znaczny wzrost absorpcji dźwięku w zakresie częstotliwości powyżej 3000Hz (rys. 2). Współczynnik pochłaniania dźwięku kompozytów z tymi napełniaczami wzrasta do ~25% i utrzymuje się na tym poziomie wraz ze wzrostem częstotliwości. Natomiast dodanie napełniaczy otrzymanych z lnu, słomy rzepakowej i drewna bukowego do matrycy polipropylenowej przyczynia się do bardziej rezonansowej charakterystyki pochłaniania dźwięku z wyraźnym maksimum absorpcji (a powyżej 20%) w zakresie częstotliwości od 3000 do 4000Hz (rys. 3). Wykonane badania potwierdzają możliwość zastosowania kompozytów zawierających materiały lignocelulozowe w budownictwie oraz przemyśle samochodowym z uwagi na korzystną właściwość pochłaniania dźwięku.

Słowa kluczowe: kompozyty, napełniacze lignocelulozowe, współczynnik pochłaniania dźwięku, absorbery dźwięku


e-mail: ewamar@ifmpan.poznan.pl


E. Markiewicz, S. Borysiak, D. Paukszta (118.6 KB)
Kompozyty polipropylenu z napełniaczami lignocelulozowymi jako materiały pochłaniajace dźwięk (j. ang.)