English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Maliszewska, Z. Sadowski, A. Skłodowska, A. Leśkiewicz-Laudy

Wykorzystanie metod biotechnologicznych do otrzymywania nanocząstek metali

Polimery 2011, nr 2, 140


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.140

Streszczenie

Zbadano możliwość wykorzystania kosmopolitycznych pleśni z rodzaju Penicillium do zewnątrzkomórkowej syntezy nanostruktur srebra. Ocenie poddano kilkanaście pleśni wyizolowanych z naturalnego środowiska. Określono wpływ warunków reakcji, tj. wieku hodowli i stężenia biomasy na kształt, wymiary i stabilność uzyskiwanych nanocząsteczek, a także na przebieg biosyntezy. Tworzenie nanostruktur monitorowano wizualnie oraz za pomocą spektroskopii UV-VIS.


Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, biosynteza, pleśnie, Penicillium


e-mail: irena.helena.maliszewska@pwr.wroc.pl


I. Maliszewska, Z. Sadowski, A. Skłodowska, A. Leśkiewicz-Laudy

Wykorzystanie metod biotechnologicznych do otrzymywania nanocząstek metali