English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Malinowska-Pańczyk, K. Sztuka, I. Kołodziejska

Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jako składniki biodegradowalnych

folii z polimerów naturalnych

Polimery 2010, nr 9, 627


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.627


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący substancji dodawanych do folii wytworzonych z biodegradowalnych polimerów naturalnych, przeznaczonych do pakowania żywności, w celu nadania im właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Omówiono czynniki przeciwdrobnoustrojowe będące składnikami folii z naturalnych polimerów, takie jak: kwasy organiczne, enzymy i bakteriobiocyny a także, dodawane do opakowań otrzymywanych z polimerów syntetycznych, biobójcze srebro w postaci nanocząstek lub koloidu. Scharakteryzowano też, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, naturalny polisacharyd chitozan wykorzystywany do produkcji opakowań żywności.


Słowa kluczowe: kwasy organiczne, enzymy, srebro, chitozan, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, folie biodegradowalne


e-mail: ilona.kolodziejska@pg.gda.pl


E. Malinowska-Pańczyk, K. Sztuka, I. Kołodziejska (667.7 KB)
Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jako składniki biodegradowalnych folii z polimerów naturalnych