English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Makarewicz, I. Dobiała, E. Kałużna

Badania reologiczne plastizoli poli(chlorku winylu) zawierających środek

powierzchniowo czynny i organiczny pigment
Polimery 2010, nr 3, 186


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.186

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań reologicznych wodnych dyspersji plastizoli PVC z dodatkiem plastyfikatora (ftalanu di-n-butylowego), środków powierzchniowo czynnych, pigmentów organicznych, past pigmentowych oraz wody. W charakterze środków powierzchniowo czynnych użyto produktów oksyetylenowania: alkoholi i kwasów tłuszczowych, etanoloamidu oraz aminy tłuszczowej. Pigmentami organicznymi były Błękit B, Zieleń BO, Oranż RB, Czerwień RLL i Szarłat B. Wyznaczono krzywe płynięcia kompozycji a na ich podstawie określono maksymalną lepkość (η0) i parametr pseudoplastyczności (n). Z równania Arrheniusa-Guzmana obliczono energię aktywacji lepkiego płynięcia (Eη) kompozycji plastizolowych. Ocenie właściwości reologicznych poddano układy plastizolu PVC z dodatkiem: środków powierzchniowo-czynnych (SPC) lub wody+SPC bądź pigmentów lub pigmentów+SPC bądź też past pigmentowych+wody. Wyniki badań wskazują, że dodatek SPC zmniejsza maksymalną lepkość, parametr pseudoplastyczności i, do zawartości 2% dodatku, także energię aktywacji lepkiego płynięcia. Udział pigmentów w kompozycji plastizolowej, jak również rosnąca zawartość wody powoduje wzrost wartości wszystkich trzech parametrów. Wpływ każdego z dodatków na charakterystykę reologiczną kompozycji plastizolu PVC jest złożony, jednak ocena zależności wartości η0, n, Eη od rodzaju i udziału wprowadzanych do układu substancji jest istotna z punktu widzenia technologii produkcji polimerycznych materiałów powłokowych.


Słowa kluczowe: plastizol PVC, właściwości reologiczne, środki powierzchniowo czynne, pigmenty organiczne


E. Makarewicz, I. Dobiała, E. Kałużna (126.7 KB)
Badania reologiczne plastizoli poli(chlorku winylu) zawierających środek powierzchniowo czynny i organiczny pigment