English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Maciejewski, K. Szubert, B. Marciniec

Technologie otrzymywania funkcjonalizowanych polisiloksanów
Polimery 2009, nr 10, 626


Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący technologii otrzymywania sfunkcjonalizowanych polisiloksanów na drodze reakcji hydrosililowania katalizowanej kompleksem rodu [{Rh(μ-OSiMe3)(cod)}2] immobilizowanym w cieczy jonowej (schemat A). Przedstawiono założenia i parametry procesu (tabela 1), omówiono syntezę funkcjonalizowanych polisiloksanów na podstawie epoksyfunkcyjnych prekursorów siloksanowych a także wybrane zastosowania takich prekursorów do wytwarzania nowych materiałów.

Słowa kluczowe: hydrosililowanie, funkcjonalizowane silikony, epoksyfunkcyjne siloksany, materiały hybrydowe


e-mail: maciejm@amu.edu.pl


H. Maciejewski, K. Szubert, B. Marciniec (100.2 KB)
Technologie otrzymywania funkcjonalizowanych polisiloksanów