English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Luliński

Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych.

Cz. I. Podstawy procesu tworzenia śladu molekularnego.

Zastosowanie w syntezie leków i technologii postaci leku

Polimery 2010, nr 11-12, 799


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.799

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący polimerów ze śladem molekularnym. Dzięki zdolności do selektywnej i wielokrotnej adsorpcji określonych molekuł omawiana klasa polimerów znalazła szerokie zastosowanie w medycynie i farmacji. Omówiono podstawy procesu tworzenia śladu molekularnego, możliwości wykorzystania polimerów ze śladem molekularnym w syntezie leków oraz w technologii postaci leku. Druga część artykułu będzie poświęcona zastosowaniu polimerów ze śladem molekularnym w analizie farmaceutycznej.


Słowa kluczowe: polimery ze śladem molekularnym, synteza leków, technologia postaci leku, analiza farmaceutyczna


e-mail: piotr.lulinski@wum.edu.pl


P. Luliński (141 KB)
Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Cz. I. Podstawy procesu tworzenia śladu molekularnego. Zastosowanie w syntezie leków i technologii postaci leku