English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Łoś, A. Łukomska, S. Kowalska, R. Jeziórska, J. Krupka

Otrzymywanie i właściwości metamateriałów kompozytowych na bazie poliolefin

z mikro- i nanopłatkami miedzi (j. ang.)

Polimery 2011, nr 4, 324


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.324


Streszczenie

W artykule przedstawiono nową metodę otrzymywania kompozytów poliolefinowych o właściwościach metamateriałów. Kompozyty wytwarzano metodą mieszania w stanie stopionym poliolefin oraz mikro- i nanopłatków miedzi za pomocą mieszalnika typu PlastiCorder firmy Brabender. Płatki miedzi o wymiarach mikro/nanometrycznych otrzymywano usuwając mechanicznie z płytki stalowej warstwę miedzi osadzoną tam podczas procesu pulsowej elektrolizy prądowej ze zmianą kierunku prądu. Do badań struktury osadzonej warstwy miedzi jak i wymiarów płatków miedzi w matrycy polimerowej użyto skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) (rys. 1 i 2). Właściwości elektromagnetyczne otrzymanych metamateriałów badano za pomocą metody rezonatorów dielektrycznych (tabela 1).


Słowa kluczowe: metamateriały, kompozyty poliolefinowe, nanopłatki miedzi, impulsowa elektroliza prądowa ze zmianą kierunku prądu


e-mail: przemyslaw.los@ichp.pl


P. Łoś, A. Łukomska, S. Kowalska, R. Jeziórska, J. Krupka

Otrzymywanie i właściwości metamateriałów kompozytowych na bazie poliolefin z mikro- i nanopłatkami miedzi (j. ang.)