English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Liber-Kneć, S. Kuciel, W. Dziadur

Ocena mechanicznych (statycznych i dynamicznych) właściwości recyklatu

polipropylenu napełnionego mączką drzewną (j. ang.)

Polimery 2006, nr 7-8, 571


Streszczenie

Recyklat PP napełniano dwoma handlowymi typami mączki drzewnej i zbadano wpływ zawartości napełniacza (10 % mas. lub 20 % mas.) oraz wymiarów jego cząstek (70-150 μm bądź 300-500 μm) na użytkową charakterystykę uzyskanych kompozytów. Oceniano przy tym następujące cechy: statyczne właściwości mechaniczne (rys. 1-3), dynamiczne właściwości mechaniczne łącznie ze zdolnością do rozpraszania energii (rys. 5-8), a także przebieg pełzania (rys. 4). Stwierdzono, że napełnianie recyklatu PP mączką drzewną korzystnie wpływa na badane właściwości, przy czym stosowanie mączki z cząstkami o mniejszych wymiarach prowadzi do lepszych wyników. Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej ustalono, iż obecność badanego napełniacza, wykazującego dobrą adhezję do matrycy polipropylenowej, powoduje zmniejszenie wymiarów sferolitów PP (rys. 9 i 10).


Słowa kluczowe: polipropylen, recyklat, mączka drzewna, kompozyt, właściwości użytkowe


e-mail: aliber@pk.edu.pl


A. Liber-Kneć, S. Kuciel, W. Dziadur (393.5 KB)
Ocena mechanicznych (statycznych i dynamicznych) właściwości recyklatu polipropylenu napełnionego mączką drzewną (j. ang.)