English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Lewandowski, E. Rytwińska, E. Milchert

Właściwości fizyczne i zastosowanie poliamidu 12

Polimery 2006, nr 11-12, 829


Streszczenie

W artykule referatowym przedstawiono najważniejsze właściwości i kierunki zastosowania poliamidu 12. Dużo miejsca poświęcono strukturze krystalicznej tego polimeru i jej przemianom, a także wpływowi tych zjawisk na właściwości lepkosprężyste PA 12. Obszernie omówiono też powiązanie właściwości relaksacyjnych poliamidu 12 z jego charakterystyką dielektryczną. Zwrócono też uwagę na rolę warstwy wierzchniej polimeru i na wpływ reakcji usieciowania. Szczególnie cenne cechy PA 12 z punktu widzenia jego użytkowania to mała absorpcja wody sprzyjająca trwałości wymiarów oraz dobre właściwości dielektryczne.


Słowa kluczowe: poliamid 12, struktura krystaliczna, charakterystyka relaksacyjna, właściwości użytkowe, zastosowanie


e-mail: Grzegorz.Lewandowski@ps.pl


G. Lewandowski, E. Rytwińska, E. Milchert (138.2 KB)
Właściwości fizyczne i zastosowanie poliamidu 12