English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Lewandowski, E. Rytwińska, E. Milchert

Technologiczne metody otrzymywania poliamidu 12

Polimery 2006, nr 4, 251


Streszczenie

Scharakteryzowano właściwości oraz kierunki zastosowania poliamidu 12 (PA 12), podkreślając przy tym jego specyficzną pozycję w grupie przemysłowo wytwarzanych poliamidów. Na podstawie literatury (przede wszystkim patentowej) opisano technologiczne metody syntezy tego polimeru w wyniku dwuetapowej polimeryzacji w-laurylolaktamu. Uwzględniono przy tym otrzymywanie różnorodnych typów PA 12, mianowicie o zwiększonej odporności na działanie czynników atmosferycznych, o zmniejszonej skłonności do pełzania i zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej oraz o zmniejszonej zawartości żelu („rybie oczy”).


Słowa kluczowe: poliamid 12, laurylolaktam, polimeryzacja, metody technologiczne, gatunki specjalne


e-mail: grzegorz.lewandowski@ps.pl


G. Lewandowski, E. Rytwińska, E. Milchert (176.6 KB)
Technologiczne metody otrzymywania poliamidu 12