English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Lepot, M. K. van Bael, H. van den Rul, R. Peeters, J. Mullens, D. Franco

Nanocząstki γ-Al2O3 jako perspektywiczne napełniacze polimerów termoplastycznych

polepszających ich właściwości barierowe (j. ang.)

Polimery 2006, nr 9, 662


Streszczenie

Przedstawiono wstępne wyniki dotyczące otrzymywania nanocząstek γ-Al2O3 występujących w specyficznej postaci płytkowej (rys. 2 i 3), która powinna korzystnie wpływać na właściwości barierowe polimerów termoplastycznych napełnianych takimi nanocząstkami (rys. 1).


Słowa kluczowe: tlenek glinu, nanocząstki, morfologia, napełniacze polimerów, właściwości barierowe


e-mail: dirk.franco@xios.be


N. Lepot, M. K. van Bael, H. van den Rul, R. Peeters, J. Mullens, D. Franco (63.3 KB)
Nanocząstki γ-Al2O3 jako perspektywiczne napełniacze polimerów termoplastycznych polepszających ich właściwości barierowe (j. ang.)