English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Laubender, J. Greene

Poprawa właściwości powłok przez użycie hybrydowych silikonów

z organicznymi grupami funkcyjnymi

Polimery 2006, nr 2, 138


Streszczenie

Powłoki przygotowywano z różnych żywic, pigmentu i niewielkiej ilości dodatków upłynniających poprzez sieciowanie za pomocą polisiloksanów z grupami aminowymi lub żywic akrylowych. Badano odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych i odporność chemiczną powłok otrzymanych z cykloalifatycznych żywic epoksydowych, żywic akrylowych z grupami glicydoksylowymi lub polisiloksanów z grupami epoksydowymi. Stwierdzono, że opisana modyfikacja, polegająca na wymianie wiązań Si-O-C na wiązanie Si-C-C, zwiększa odporność na starzenie (rys. 1-4) i agresywne związki chemiczne (np. kwasy i zasady) (tabela 1). Użycie różnych typów organicznych środków wiążących w połączeniu z żywicami silikonowymi zawierającymi organiczne grupy funkcyjne pozwala na otrzymanie powłok o wysokiej trwałości, które mogą być stosowane nawet w drastycznych warunkach.


Słowa kluczowe: hybrydowe silikony z organicznymi grupami funkcyjnymi, sieciowanie, odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych, odporność chemiczna


e-mail: thomas.laubender@wacker.com


T. Laubender, J. Greene (85.1 KB)
Poprawa właściwości powłok przez użycie hybrydowych silikonów z organicznymi grupami funkcyjnymi