English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Łabużek, B. Nowak, J. Pająk, G. Rymarz

Aktywność zewnątrzkomórkowej depolimerazy wydzielanej przez szczep Gliocladium solani

w toku degradacji poliestru "Bionolle®"
Polimery 2008, nr 6, 465


Streszczenie

Określono spektrum aktywności zewnątrzkomórkowej depolimerazy produkowanej przez wyizolowany z gleby szczep Gliocladium solani oraz zbadano przebieg mechanizmów degradacji alifatycznego poliestru "Bionolle®" typ # 3001 z udziałem tego enzymu. Optymalna wartość pH odpowiadająca jego maksymalnej aktywności wynosi 5. Stwierdzono, że enzym charakteryzuje się szerokim spektrum aktywności hydrolitycznej zarówno wobec wiązań estrowych naturalnych oraz syntetycznych polimerów, jak i estrowych pochodnych krótko- i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Wydajniej atakuje fazę amorficzną niż krystaliczną tworzywa oraz preferencyjnie hydrolizuje przede wszystkim mery adypinianowe poliestru pozostawiając w nim mery bursztynianowe.


Słowa kluczowe: poliester alifatyczny, degradacja, depolimeraza, grzyby mikroskopowe Gliocladium solani, specyficzność substratowa


e-mail: bnowak@us.edu.pl


S. Łabużek, B. Nowak, J. Pająk, G. Rymarz (158.4 KB)
Aktywność zewnątrzkomórkowej depolimerazy wydzielanej przez szczep Gliocladium solani w toku degradacji poliestru "Bionolle®"