English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kuczyńska, E. Langer, E. Kamińska-Tarnawska, J. Łukaszczyk

Wielofunkcyjne powłoki organiczne otrzymywane z samorozwarstwiających się

kompozycji polimerowych
Polimery 2009, nr 2, 91


Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący wymienionych w tytule powłok wytworzonych z samorozwarstwiających się kompozycji polimerowych. Opisano koncepcję obejmującą ideę formułowania takich systemów oraz podstawy teoretyczne mechanizmu procesu samorozwarstwiania się. Oddziaływania między składnikami układów samoistnie rozwarstwiających się wyjaśnia teoria parametrów rozpuszczalności (kohezji). Przedstawiono kierunki zastosowania omawianych typów powłok, uwypuklając ich zalety użytkowe i ekonomiczne.

Słowa kluczowe: powłoki organiczne, rozdział fazowy, wieloskładnikowe systemy powłokowe, samorzutne rozwarstwiające się, parametry rozpuszczalności


e-mail: h.kuczynska@impib.pl

H. Kuczyńska, E. Langer, E. Kamińska-Tarnawska, J. Łukaszczyk (136.7 KB)
Wielofunkcyjne powłoki organiczne otrzymywane z samorozwarstwiających się kompozycji polimerowych