English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kucińska-Lipka, H. Janik, A. Balas

Synteza, budowa i właściwości chemiczne nienasyconych oligo(alkilenoestro-etero)dioli

Polimery 2009, nr 7-8, 530


Streszczenie
Przeprowadzono serie reakcji polikondensacji nienasyconych oligo(alkilenoestro-etero)dioli (OAEE) z udziałem komonomerów kwasowych [kwasu adypinowego (KA), bezwodnika maleinowego (BM), bezwodnika ftalowego (BF)] oraz komonomerów glikolowych {glikolu dietylenowego (DG), glikolu etylenowego (EG), glikolu 1,3-propylenowego (PG), α,ω-dihydroksy[oligo(oksyetylenu)] (POE), a także α,ω-dihydroksy[oligo(oksytetrametylenu)] (PTMG)}, bez użycia katalizatora. Aby uzyskać nienasycone OAEE zakończone grupami hydroksylowymi, w syntezach stosowano nadmiar substratów glikolowych. Przebieg procesu kontrolowano na drodze pomiaru liczby kwasowej. Otrzymane OAEE charakteryzowano metodą FT-IR oraz analizy elementarnej, oznaczano wartość liczby hydroksylowej (LOH) oraz liczby jodowej (LJ), na podstawie LOH obliczano ciężar cząsteczkowy a także termograwimetrycznie oceniano odporność termiczną produktów. Stwierdzono, że nienasycone OAEE wytworzone przy użyciu nadmiaru PG odznaczają się największym ciężarem cząsteczkowym i dobrą odpornością termiczną.

Słowa kluczowe: nienasycone oligo(alkilenoestro-etero)diole, polikondensacja, budowa chemiczna, właściwości termiczne


e-mail: justyna@urethan.chem.pg.gda.pl


J. Kucińska-Lipka, H. Janik, A. Balas (114.7 KB)
Synteza, budowa i właściwości chemiczne nienasyconych oligo(alkilenoestro-etero)dioli