English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, A. Liber-Kneć, S. Zajchowski

Kompozyty z włóknami naturalnymi na osnowie recyklatu polipropylenu

Polimery 2010, nr 10, 718


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.718

Streszczenie

Metodą wtryskiwania wytworzono próbki kompozytów na osnowie oryginalnego polipropylenu bądź jego recyklatu, napełniane włóknami juty, sizalu, konopi lub kotoniny lnianej. Oceniono wpływ dodatku trzech różnych kompatybilizatorów oraz procesu alkalizacji włókien na charakterystykę uzyskanych materiałów. Zbadano podstawowe właściwości wytrzymałościowe i przetwórcze oraz oznaczano chłonność wody oraz wpływ na nie zmiennych długotrwałych obciążeń. Przedstawiono możliwość zastosowania takich kompozytów.


Słowa kluczowe: kompozyty, włókna naturalne, recyklaty, polipropylen, kompatybilizatory.


e-mail: stask@mech.pk.edu.pl, aliber@pk.edu.pl


S. Kuciel, A. Liber-Kneć, S. Zajchowski (612.8 KB)
Kompozyty z włóknami naturalnymi na osnowie recyklatu polipropylenu