English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, A. Liber-Kneć, S. Zajchowski

Biokompozyty na osnowie termoplastycznej skrobi lub mieszaniny polilaktydu

ze skrobią napełniane włóknami naturalnymi

Polimery 2009, nr 10, 667


Streszczenie
Wytworzono kompozyty polimerowe nowej generacji na osnowie termoplastycznej skrobi kukurydzianej (BGS) lub ziemniaczanej (S2 i S3) albo mieszaniny polilaktydu ze skrobią (GBR), z napełniaczami naturalnymi (mączką drzewną bądź włóknami kenafu), przetwarzalne metodą wtryskiwania. Scharakteryzowano (metodą SEM) stopień homogenizacji biokompozytów oraz chłonność wody w funkcji czasu moczenia w niej. Oceniono podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne jak również przetwórcze omawianych materiałów a także zbadano wpływ temperatury i czasu moczenia w wodzie (do 90 dni) na ich cechy wytrzymałościowe. Stwierdzono, że biokompozyty wykazują duży moduł sprężystości i dobrą odporność na działanie długotrwałych obciążeń, co wskazuje na możliwość ich zastosowania na wyroby techniczne.

Słowa kluczowe: biokompozyty, skrobia, polilaktyd, mączka drzewna, włókna kenafu, chłonność wody, właściwości mechaniczne


e-mail: stask@mech.pk.edu.pl


S. Kuciel, A. Liber-Kneć, S. Zajchowski (172.4 KB)
Biokompozyty na osnowie termoplastycznej skrobi lub mieszaniny polilaktydu ze skrobią napełniane włóknami naturalnymi