English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, A. Liber-Kneć

Kompozyty na osnowie PHB napełniane włóknami naturalnymi (j. ang.)

Polimery 2011, nr 3, 218


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.218

Streszczenie

Wytworzono biokompozyty na podstawie polihydroksymaślanu (PHB) napełniane dodatkiem 25 lub 40 % mączki drzewnej bądź włókien kenafu. Zbadano ich właściwości mechaniczne w statycznej próbie rozciągania (tabela 1), chłonność wody (rys. 2), oceniono także wpływ temperatury (rys. 3—6) oraz kompostowania na właściwości otrzymanych kompozytów (tabela 2). Zaobserwowano 5-krotny wzrost modułu sprężystości oraz 1,5-krotny wzrost wytrzymałości na rozciąganie kompozytów PHB z dodatkiem 40 % włókien kenafu. Kompozyty PHB napełniane włóknami kenafu, pomimo większej zdolności do wchłaniania wody, charakteryzują się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż napełniane mączką drzewną. Obrazy SEM przedstawiają pęknięte, prostopadle do płaszczyzny rozciągania, włókna kenafu (rys. 7) oraz bardziej wzdłuż przekroju popękane włókna mączki drzewnej (rys. 8). Biodegradacja wytworzonych kompozytów przebiega stosunkowo wolno i po 40 dniach inkubacji w kompoście zmiany właściwości mechanicznych są niewielkie (nie przekraczają 10 % ich początkowych wartości). Predysponuje to takie biokompozyty do zastosowań na opakowania owoców i jarzyn (łubianki, koszyki, skrzynki etc.) lub na elementy ogrodowe bądź rolnicze (słupki, wsporniki).


Słowa kluczowe: biokompozyty, włókna kenafu, mączka drzewna, właściwości mechaniczne


e-mail: stask@mech.pk.edu.pl, aliber@pk.edu.pl


S. Kuciel, A. Liber-Kneć

Kompozyty na osnowie PHB napełniane włóknami naturalnymi (j. ang.)