English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król

Poliuretany – przegląd 60-letniego rozwoju ich syntezy i zastosowań

Polimery 2009, nr 7-8, 489


Streszczenie
W artykule stanowiącym przegląd literatury dotyczący rozwoju technologii z dziedziny poliuretanów (PUR) w ciągu 60. ostatnich lat omówiono zagadnienia, już dziś historyczne, związane z otrzymywaniem surowców - diizocyjanianów i dioli - oraz klasycznych wielkocząsteczkowych związków poliuretanowych, takich jak elastomery i pianki. Przedstawiono syntezę PUR metodą stopniowej poliaddycji wraz z jej modelowaniem kinetycznym a także proces reaktywnego formowania elastomerów poliuretanowych. Zaprezentowano najnowsze technologie obejmujące wytwarzanie ekologicznych wodnych klejów i lakierów PUR opartych na dyspersjach wodnych typu jonomerów oraz sposoby otrzymywania kopolimerów uretanowo-akrylowych i uretanowo-siloksanowych typu core-shell. Podano także kilka przykładów najnowszych zastosowań PUR (wytrzymałe mechanicznie nanokompozyty, biozgodne materiały medyczne lub ciekłokrystaliczne materiały dla elektroniki i optyki). Zasygnalizowano problem zagospodarowania odpadów poliuretanowych.

Słowa kluczowe: poliuretany, diizocyjaniany, poliole, proces stopniowej poliaddycji, metoda RIM, modelowanie kinetyczne, jonomery, zastosowania, odpady poliuretanowe


e-mail: pkrol@prz.edu.pl


P. Król (335.3 KB)
Poliuretany - przegląd 60-letniego rozwoju ich syntezy i zastosowań