English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, P. Chmielarz

Przegląd najważniejszych metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP).

Cz. I. Charakterystyka ogólna procesu oraz CRP z przeniesieniem łańcucha

Polimery 2011, nr 5, 349


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.349

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część dwuczęściowej publikacji dotyczącej najważniejszych kierunków rozwoju w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP). Zawiera on przegląd literatury głównie z lat 2006—2010 i jest przede wszystkim poświęcony zasadom doboru przenośnika łańcucha (CTA) w polimeryzacji z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha (RAFT) oraz selekcji właściwego modyfikatora w postaci trwałego rodnika nitroksylowego w polimeryzacji z trwałym wolnym rodnikiem (SFRP).


Słowa kluczowe: kontrolowana polimeryzacja rodnikowa, polimeryzacja z trwałym wolnym rodnikiem, trwały rodnik nitroksylowy, polimeryzacja z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha


e-mail: pkrol@prz.edu.pl


P. Król, P. Chmielarz

Przegląd najważniejszych metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP). Cz. I. Charakterystyka ogólna procesu oraz CRP z przeniesieniem łańcucha