English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Kowalska

Problematyka krystalizacji polimerów w procesie wtryskiwania
Polimery 2007, nr 2, 83


Streszczenie

Przedstawiono charakterystykę krystalizacji w warunkach procesu wtryskiwania częściowo krystalicznych polimerów termoplastycznych. Omówiono kształtowanie się struktury krystalicznej podczas kolejnych faz trwania tego procesu. Opisano zaczerpnięte z literatury modele matematyczne ujmujące kinetykę krystalizacji izotermicznej oraz nieizotermicznej z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w procesie wtryskiwania. Przedstawiono również metodę określania zależności pomiędzy ciśnieniem, objętością właściwą a temperaturą (p-v-T) w przypadku dużej szybkości ochładzania wyprasek, a więc w rzeczywistych warunkach wtryskiwania, z uwzględnieniem kinetyki krystalizacji. Zaprezentowany tok obliczeń odniesiono także do częściowo krystalicznych polimerów termoplastycznych.


Słowa kluczowe: proces wtryskiwania, kinetyka krystalizacji, modele matematyczne, zależność p-v-T


e-mail: beatak@fenix.pol.lublin.pl


B. Kowalska (101.8 KB)
Problematyka krystalizacji polimerów w procesie wtryskiwania