English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kowalska, L. Kuczyńska, Z. Wielgosz, M. Choroś

Wykorzystanie rozwłóknionych odpadów wielowarstwowych laminowanych kartonów

do płynnej żywności jako napełniaczy polietylenu

Polimery 2006, nr 7-8, 576


Streszczenie

Na podstawie danych z literatury omówiono aktualne możliwości wykorzystania odpadowych wielowarstwowych opakowań kartonowych do płynnej żywności (np. po mleku lub sokach) jako źródła włóknistych napełniaczy celulozowych w kompozytach z udziałem polimerów termoplastycznych. Przedstawiono własną metodę rozwłókniania takich odpadów, której produkt zastosowano w charakterze napełniacza w kompozytach polietylenowych. Określono wpływ rodzaju polietylenu (PE-HD, PE-LD, aglomerat PE-LD z folii opakowaniowej, odpadowy PE-LD z produkcji kabli) oraz zawartości uzyskiwanych włókien celulozowych (do 48 % mas., co odpowiada 64,5 % mas. wyjściowych odpadowych kartonów) na właściwości mechaniczne kompozytów. Otrzymane kompozyty charakteryzują się znaczną sztywnością, twardością oraz dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i akustycznymi w połączeniu z estetycznym wyglądem powierzchni, można je więc stosować na różnorodne wyroby codziennego użytku (doniczki, wiadra, pojemniki na śmieci, meble ogrodowe itd.).


Słowa kluczowe: wielowarstwowe kartony do płynnej żywności, odpady celulozowe, napełniacze włókniste, polietylen, kompozyty, właściwości mechaniczne


e-mail: ewa.kowalska@ichp.pl


E. Kowalska, L. Kuczyńska, Z. Wielgosz, M. Choroś (398 KB)
Wykorzystanie rozwłóknionych odpadów wielowarstwowych laminowanych kartonów do płynnej żywności jako napełniaczy polietylenu