English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kowalska, M. Choroś, L. Kuczyńska, Z. Wielgosz

Recykling odpadów dywanów i wykładzin dywanowych

Polimery 2006, nr 9, 671


Streszczenie

Przedstawiono analizę światowego i krajowego rynku poprodukcyjnych i poużytkowych odpadów dywanowych oraz metody ich recyklingu. Omówiono wyniki prac własnych dotyczących mechanicznego recyklingu poprodukcyjnych odpadów dywanowych. Rozwłóknione odpady dywanowe użyto jako napełniacz kompozytów z tworzyw termoplastycznych. Zastosowano odpady dywanowe o runie z polipropylenu oraz o runie z układu poliakrylonitryl:poliamid 66=80:20. W charakterze osnowy polimerowej wykorzystano polipropylen albo polietylen małej gęstości (pierwotny lub aglomerat z folii opakowaniowej). Zbadano zależność właściwości mechanicznych kompozytów od rodzaju osnowy polimerowej i napełniacza oraz od wzajemnego udziału tych składników. Kompozyty polipropylenowe mają charakter tworzyw konstrukcyjnych. Metodą SEM scharakteryzowano strukturę zarówno włókien uzyskanych po defibrylacji odpadów dywanowych, jak i gotowych kompozytów. Zbadano też właściwości akustyczne otrzymanych materiałów stwierdzając, że nadają się one na ekrany dźwiękochłonne (izolacyjność akustyczna >30 dB).


Słowa kluczowe: odpady dywanowe, kompozyty polietylenowe, kompozyty polipropylenowe, właściwości mechaniczne, właściwości akustyczne


e-mail: ewa.kowalska@ichp.pl


E. Kowalska, M. Choroś, L. Kuczyńska, Z. Wielgosz (215 KB)
Recykling odpadów dywanów i wykładzin dywanowych