English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kosmalska, M. Zaborski, J. Sokołowska

Właściwości pigmentów kompozytowych SiO2/barwnik

i ich zastosowanie w kauczuku silikonowym
Polimery 2010, nr 3, 215


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.215


Streszczenie
W procesie modyfikacji krzemionki na drodze mechanicznego wcierania (szminkowania) barwników w jej powierzchnię, w warunkach intensywnego mieszania otrzymaliśmy trwałe pigmenty kompozytowe. Jako związki barwiące zastosowaliśmy pochodne antrachinonu, azobenzenu i perylenu oraz indygotiazynę. Szminkowanie krzemionki zmniejsza jej powierzchnię właściwą, tendencję do agregacji cząstek i tworzenia struktury, pogarsza też aktywność napełniacza wobec kauczuku silikonowego zmieniając oddziaływania międzyfazowe, co jest konsekwencją nierównomiernej dyspersji pigmentu kompozytowego w elastomerze. Wulkanizaty napełnione zmodyfikowaną krzemionką wykazywały zwiększoną odporność na zmiany barwy w wyniku starzenia atmosferycznego, jednak ich wytrzymałość mechaniczna uległa pogorszeniu w stosunku do wytrzymałości kauczuku z udziałem krzemionki niemodyfikowanej.


Słowa kluczowe: elastomery, kauczuk silikonowy, krzemionka pirogeniczna, adsorpcja barwników, pigmenty nieorganiczne


e-mail: anna.kosmalska@p.lodz.pl


A. Kosmalska, M. Zaborski, J. Sokołowska (162.9 KB)
Właściwości pigmentów kompozytowych SiO2/barwnik i ich zastosowanie w kauczuku silikonowym