English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Konecki, M. Półka

Analiza zasięgu widzialności w dymie powstałym w czasie spalania materiałów poliestrowych

Polimery 2006, nr 4, 293


Streszczenie

W artykule analizowano zmiany zasięgu widzialności w dymie powstałym w czasie rozkładu termicznego i spalania materiałów poliestrowych (PES) w układzie pomieszczenie-korytarz podczas I fazy rozwoju pożaru. Badano wpływ wartości gęstości zewnętrznego strumienia ciepła oraz środków ogniochronnych na przebieg zmian w czasie zasięgu widzialności w dymie i jako jednego z możliwych kryteriów oceny możliwości ewakuacji ludzi z budynków objętych pożarem użyto, czasów krytycznych redukcji zasięgu widzialności (tabela 3). Do materiałów poliestrowych zastosowano środki ogniochronne MoO3 oraz Sb2O3 w ilości 14% mas. Największą szybkość emisji dymu (SEAśr) otrzymano w przypadku PES z dodatkiem 14% mas. Sb2O3, mniejszą zaś w przypadku PES z 14% mas. MoO3 oraz PES niemodyfikowanego. Obliczenia redukcji zasięgu widzialności w modelowym układzie pomieszczenie-korytarz, wskazują na najszybszą redukcję zasięgu widzialności w dymie podczas spalania materiałów PES z 14% mas. MoO3.


Słowa kluczowe: zasięg widzialności w dymie, spalanie materiałów poliestrowych, powierzchnia ekstynkcji właściwej, czasy krytyczne bezpiecznej ewakuacji


e-mail: mpolka@sgsp.edu.pl


M. Konecki, M. Półka (206.3 KB)
Analiza zasięgu widzialności w dymie powstałym w czasie spalania materiałów poliestrowych