English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

KOMITET REDAKCYJNY

REDAKTORZY TEMATYCZNI


prof. Marek Bieliński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

przetwórstwo tworzyw sztucznych


prof. Dariusz Bieliński
Politechnika Łódzka, Łódź
przetwórstwo polimerów i technologia gumy, inżynieria powierzchni i tribologia, fizykochemia polimerów

dr inż. Danuta Ciechańska

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź

biopolimery, biodegradowalne wyroby włókniste


prof. Marek Cypryk
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk, Łódź
polimery krzemoorganiczne


prof. Krystyna Czaja
Uniwersytet Opolski
poliolefiny


prof. Andrzej Dworak
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze

polimery w medycynie, polimery wrażliwe na bodźce


prof. Henryk Galina
Politechnika Rzeszowska
inżynieria reakcji polimerów, modelowanie procesów polimerowych


prof. Marek Kozłowski
Politechnika Wrocławska
kompozyty i mieszaniny polimerów,materiały porowate, nanokompozyty, recykling
prof. Krzysztof Pielichowski

Politechnika Krakowska

materiały hybrydowe, nanomateriały, właściwości termiczne polimerów


prof. Gabriel Rokicki
Politechnika Warszawska

polimery kondensacyjne i addycyjne


prof. Joanna Ryszkowska
Politechnika Warszawska

inżynieria materiałowa


prof. Władysław Rzymski
Politechnika Łódzka

elastomery


prof. Tadeusz Spychaj

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

technologia i inżynieria materiałów polimerowych


prof. Tomasz Sterzyński
Politechnika Poznańska
fizyka polimerów, technologia przetwórstwa tworzyw polimerowych, inżynieria materiałowa


dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak

Instytut Technologii Drewna, Poznań

kompozyty, uniepalnianie tworzyw polimerowych