English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kloziński, T. Sterzyński

Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu.

Cz.II. Wykładnik płynięcia, poprawka Rabinowitscha

Polimery 2007, nr 11-12, 855


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań wpływu poprawki Rabinowitscha na przebiegi krzywych płynięcia i krzywych lepkości dwóch typów polietylenu (PE-LD i PE-MD) oraz ich mieszaniny w stosunku 1:1. Badania reologiczne przeprowadzono w rzeczywistych warunkach procesu wytłaczania za pomocą reometru wytłaczarkowego, przy użyciu dysz cylindrycznych o przekroju kołowym i różnym stosunku L/D. Wykazano zmienność wykładnika płynięcia n w zakresie od 0,28 do 0,86, zależną od badanego układu. Zróżnicowanie wartości wykładnika płynięcia wynika z odmiennych wartości naprężenia stycznego τw oraz rozmaitych zakresów nieskorygowanej szybkości ścinania podczas przepływu tworzyw polimerowych przez dyszę danej długości i średnicy. Uwzględnienie wykładnika płynięcia w postaci poprawki Rabinowitscha wprowadziło korekty położenia krzywych lepkości odpowiadające zmianie lepkości sięgającej 75%. Wyznaczone w badaniach wielkości reologiczne (wykładnik płynięcia, poprawka Rabinowitscha, naprężenie styczne, skorygowana szybkość ścinania, lepkość pozorna oraz lepkość skorygowana) zestawiono w postaci danych tabelarycznych.


Słowa kluczowe: pomiary reologiczne, polietylen, poprawka Rabinowitscha, wykładnik płynięcia n, krzywa płynięcia, krzywa lepkości


e-mail: Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl


A. Kloziński, T. Sterzyński (131.2 KB)
Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu. Cz.II. Wykładnik płynięcia, poprawka Rabinowitscha