English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kloziński, T. Sterzyński

Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu.

Cz. I. Poślizg przy ściance kanału

Polimery 2007, nr 7-8, 583


Streszczenie

W badaniach reologicznych przeprowadzonych za pomocą reometru wytłaczarkowego (rzeczywiste warunki przetwórcze) dokonano oceny zjawiska poślizgu polimeru przy ściance dyszy oraz jego wpływu na przebieg krzywych płynięcia i krzywych lepkości. Ocena szybkości poślizgu metodą Mooneya wymagała zastosowania dodatkowej procedury pomiarowej i obliczeniowej, wynikającej ze sposobu działania układu uplastyczniającego wytłaczarki jednoślimakowej. Zbadano dwa rodzaje polietylenu małej gęstości (PE-LD FABS 23-D 022 i PE-LD 402L). Analiza porównawcza przeprowadzona w zakresie naprężenia stycznego od 212 do 300kPa, wykazała istotne różnice szybkości poślizgu (Vs) obu badanych rodzajów polietylenu, wynikające ze zróżnicowania ich lepkości. Wprowadzenie korekty efektu ubocznego reometrii kapilarnej, jaki w tym przypadku stanowi poślizg przy ściance, powoduje wyraźne przesunięcie położenia krzywych lepkości. Różnice lepkości polimeru po uwzględnieniu poślizgu przy ściance, w przypadku przeprowadzonych pomiarów, sięgały 70%.


Słowa kluczowe: pomiary reologiczne, efekty uboczne reometrii kapilarnej, poślizg przy ściance, poprawki w pomiarach reologicznych, krzywa lepkości, polietylen


e-mail: Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl


A. Kloziński, T. Sterzyński (248.7 KB)
Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu. Cz. I. Poślizg przy ściance kanału