English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kloziński

Ocena liczby Reynoldsa w pomiarach reometrycznych polietylenu

Polimery 2010, nr 7-8, 575


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.575

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny liczby Reynoldsa, przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach procesu wytłaczania, za pomocą reometru wytłaczarkowego, przy użyciu dysz cylindrycznych o przekroju kołowym i różnym stosunku L/D. W badaniach zastosowano polietylen małej gęstości (PE-LD FABS 23-D 022), polietylen średniej gęstości (PE-MD HF513) oraz ich równowagową mieszaninę (PE-LD/PE-MD). Oceniono wpływ wymiarów kanału dyszy oraz właściwości przetwarzanych polimerów na wartość liczby Reynoldsa. Charakter przepływu określono na podstawie wartości liczby Reynoldsa (Re), którą wyznaczono opierając się na średniej liniowej prędkości przepływu. Pomimo dużych prędkości przepływu polimerów wynoszących nawet 0,30m/s (PE-LD, dysza: L=20mm, D=2mm), przepływ miał zawsze charakter laminarny. Analiza porównawcza wykazała istotne zmiany liczby Reynoldsa wynikające ze zróżnicowania wartości wykładnika płynięcia (n) oraz współczynnika konsystencji (k). Wyznaczenie przebiegów krzywych płynięcia umożliwiło również określenie zależności pomiędzy wartością Re, a lepkością η zastosowanych polimerów.


Słowa kluczowe: pomiary reologiczne, liczba Reynoldsa, prędkość przepływu, wykładnik płynięcia, współczynnik konsystencji, lepkość, polietylen, mieszanina polimerowa


e-mail: Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl


A. Kloziński (216.6 KB)
Ocena liczby Reynoldsa w pomiarach reometrycznych polietylenu