English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Świerz-Motysia, K. Pielichowski

RAPID COMMUNICATION: Kinetyka rozkładu mieszanek poli(chlorek winylu)/poliesterouretan

- badania termograwimetryczne

Polimery 2005, nr 7-8, 601


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.601


Streszczenie

Badano kinetykę rozkładu poli(chlorku winylu) (PVC), plastyfikowanego za pomocą ftalanu 2-dietyloheksylu (DEHP), poliestrouretanu o średnim ciężarze cząsteczkowym (PESTUR) lub za pomocą obu zmiękczaczy, przy użyciu metod izokonwersyjnych na podstawie danych analizy termograwimetrycznej prowadzonej w warunkach dynamicznych. Stwierdzono, że początkowa temperatura rozkładu jest wyższa w przypadku PVC plastyfikowanego za pomocą PESTUR w porównaniu do PVC plastyfikowanego z zastosowaniem DEHP lub PESTUR/DEHP, a degradacja termiczna charakteryzuje się złożonym wieloetapowym przebiegiem. Zastosowanie plastyfikatora polimerycznego spowodowało zwiększenie wartości i „wygładzenie” przebiegu zmian energii aktywacji i czynnika przedwykładniczego w początkowym etapie rozkładu, wskazując na utrudnioną migrację związku średniocząsteczkowego z matrycy PVC (w porównaniu do PVC zawierającego monomeryczny DEHP) z powodu utrudnień sterycznych oraz oddziaływań pomiędzy grupami C=O i Cl wzdłuż makrołańcuchów.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), plastifikator polimeryczny, kinetyka degradacji, energia aktywacji, analiza termograwimetryczna
B. Świerz-Motysia, K. Pielichowski (1.28 MB)
Kinetyka rozkładu mieszanek poli(chlorek winylu)/poliesterouretan - badania termograwimetryczne