English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, O. Osawaru

Modyfikowane tlenki metali grup głównych układu okresowego jako potencjalnie

aktywne napełniacze polimerów
Polimery 2006, nr 2, 115


Streszczenie

Zapotrzebowanie na polimery o specjalnych właściwościach spowodowało konieczność modyfikacji tlenków metali obecnie stosowanych do napełniania polimerów w celu uzyskania odpowiedniej ich charakterystyki napełniającej. Przedstawiono przegląd literatury (w tym prac własnych), w których omówiono ogólne zalety wykorzystania tlenków metali w charakterze napełniacza polimerów, uwzględniając zwłaszcza zależność istotnych użytkowych cech tlenków od ich pochodzenia oraz obróbki cieplnej (schemat A, tabela 1). Szczegółowo opisano kwasowo-zasadowe i donorowo-akceptorowe właściwości omawianej grupy związków (rys. 1 i 2), a także zależność ich właściwości od parametrów elektronowych (rys. 3, tabela 2). Scharakteryzowano używane w praktyce sposoby modyfikacji tlenków, mianowicie metodę strąceniową i współstrąceniową, żelowania oraz impregnacji (rys. 4). Dużo miejsca poświęcono też znaczeniu defektów w krystalicznej strukturze tlenków metali oraz ich kwasowości (schematy C i D). Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tych tlenków w organiczno/nieorganicznych materiałach hybrydowych.


Słowa kluczowe: napełniacze polimerów, tlenki metali, sposoby przygotowywania, modyfikacja, właściwości kwasowo-zasadowe, właściwości donorowo-akceptorowe, defekty strukturalne, materiały hybrydowe


e-mail: j.kijenski@ichp.pl


J. Kijeński, O. Osawaru (165.2 KB)
Modyfikowane tlenki metali grup głównych układu okresowego jako potencjalnie aktywne napełniacze polimerów