English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Rupiński, Z. K. Brzozowski, K. Skwara

Rozpuszczalne w wodzie karbamoiloetylowane pochodne skrobi ziemniaczanej.

Cz. I. Synteza i struktura

Polimery 2005, nr 11-12, 821


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.821


Streszczenie

Opisano dwie metody syntezy karbamoiloetylowanych pochodnych skrobi (CrES) obejmujące etapy degradacji (chemicznej bądź enzymatycznej pod wpływem a-amylazy) oraz etap reakcji addycji z akryloamidem. Zbadano wpływ warunków degradacji enzymatycznej (biodegradacji) na rozpuszczalność w wodzie CrES, lepkość jej roztworów wodnych, stopień podstawienia (DS) i ciężar cząsteczkowy. Scharakteryzowano wpływ opisanej modyfikacji skrobi na zmiany struktury jej powierzchni.


Słowa kluczowe: skrobia, karbamoiloetylowanie, stopień podstawienia, degradacja enzymatyczna, a-amylaza, rozpuszczalność w wodzie, ciężar cząsteczkowy, struktura powierzchni
S. Rupiński, Z. K. Brzozowski, K. Skwara (1.08 MB)
Rozpuszczalne w wodzie karbamoiloetylowane pochodne skrobi ziemniaczanej. Cz. I. Synteza i struktura