English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, K. Bajer

Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych.

Część I. Podstawowe definicje i metody oceny biodegradacji polimerów w różnych środowiskach

Polimery 2006, nr 10, 716


Streszczenie

Zebrano i usystematyzowano podstawowe pojęcia oraz definicje (z odpowiednikami terminów w języku angielskim) związane z biodegradacją polimerów, stosowane w bieżącej literaturze naukowej. Omówiono badania biodegradacji polimerów w różnych środowiskach (w glebie, kompoście, wodzie i na podłożu mineralnym, a także w obecności izolowanych mikroorganizmów lub enzymów), charakteryzując rozmaite, panujące w nich warunki (temperatura, pH, wilgotność) decydujące o przebiegu procesu.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, biodegradacja, terminologia, środowiska, warunki


e-mail: halina@chem.uni.torun.pl


H. Kaczmarek, K. Bajer (128.1 KB)
Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Część I. Podstawowe definicje i metody oceny biodegradacji polimerów w różnych środowiskach