English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Kaczmar, R. Wróblewski, L. Nakonieczny, J. Iwko

Wytwarzanie i właściwości elementów hybrydowych typu metal-tworzywo polimerowe
Polimery 2008, nr 7-8, 519


Streszczenie

Przedstawiono podstawowe techniki wytwarzania elementów hybrydowych typu metal-tworzywo polimerowe. Technika Insert polega na wytwarzaniu kształtek technicznych z zapraskami metalowymi metodą obtryskiwania. Technika Outsert pozwala na zwiększenie funkcjonalności prostych profili metalowych dzięki wtryskiwaniu subelementów z tworzywa polimerowego. Metodą PMA (plastic metal assembly) elementy hybrydowe otrzymuje się za pomocą klasycznego montażu usztywniających wkładek i użebrowań z tworzyw polimerowych, uzyskanych w wyniku wtryskiwania, w cienkościennych profilach metalowych. Natomiast w technice MOM (metal over molding) stosuje się bezpośrednie wtryskiwanie użebrowań umacniających w cienkościenne profile stalowe. Jako ostatnie omówiono dwie podobne do siebie techniki: Metal-Gaim (metal-gas assisted injection molding) i Metal-Waim (metal-water assisted injection molding), które umożliwiają wytwarzanie elementów hybrydowych powstałych z profili metalowych i wzmacniających pustych w środku części z tworzyw polimerowych. Część polimerową otrzymuje się w wyniku wtryskiwania a następnie usuwania zbędnej objętości tworzywa, zależnie od metody, za pomocą gazu obojętnego lub wody. Omówiono również wpływ kształtu i rozmieszczenia polimerowych użebrowań wzmacniających na wytrzymałość na zginanie i skręcanie elementów hybrydowych. Wykazano, że elementy hybrydowe typu metal-tworzywo polimerowe charakteryzują się lepszymi właściwościami mechanicznymi w odniesieniu do ich ciężaru niż konwencjonalne elementy metalowe.


Słowa kluczowe: elementy hybrydowe typu metal-tworzywo polimerowe, elementy otwarte, elementy zamknięte, właściwości mechaniczne


e-mail: jacek.kaczmar@pwr.wroc.pl


J. W. Kaczmar, R. Wróblewski, L. Nakonieczny, J. Iwko (165.7 KB)
Wytwarzanie i właściwości elementów hybrydowych typu metal-tworzywo polimerowe