English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Kaczmar, J. Pach, R. Kozłowski

Wykorzystanie włókien naturalnych jako napełniaczy kompozytów polimerowych

Polimery 2006, nr 10, 722


Streszczenie

Na podstawie literatury scharakteryzowano włókna naturalne (lniane, konopne, drzewne) stosowane jako napełniacze kompozytów polimerowych. Omówiono też kryteria doboru termoplastycznych matryc polimerowych do takich kompozytów, modyfikację (hydrofobizację) włókien mającą na celu polepszenie ich adhezji do matrycy polimerowej, a także dziedziny możliwych zastosowań omawianych kompozytów.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, napełniacze, włókna naturalne, hydrofobizacja włókien


e-mail: jacek.kaczmar@pwr.wroc.pl


J. W. Kaczmar, J. Pach, R. Kozłowski (100.7 KB)
Wykorzystanie włókien naturalnych jako napełniaczy kompozytów polimerowych