English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Studziński

RAPID COMMUNICATION
Kompatybilizacja mieszanin otrzymanych z odpadów poliolefin za pomocą modyfikatorów zawierających bezwodnikowe lub oksazolinowe grupy funkcyjne

Polimery 2007, nr 5, 371


Streszczenie

Określono wpływ reaktywnych modyfikatorów posiadających bezwodnikowe lub oksazolinowe grupy funkcyjne na strukturę i właściwości mechaniczne mieszanin otrzymanych metodą wytłaczania na podstawie odpadów poliolefin (tabela 1). Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wykonano badania morfologii otrzymanych próbek (rys. 1-3). Stwierdzono, że modyfikowane próbki charakteryzują się kompatybilną strukturą heterogeniczną powstającą podczas wytłaczania na skutek reakcji z udziałem bezwodnikowych i oksazolinowych grup funkcyjnych. Wykazano, że zastosowanie modyfikatorów powoduje obniżenie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i modułu sprężystości, natomiast wydłużenie przy zerwaniu oraz udarność badanych mieszanin wzrasta (tabela 2). Poprawę tych właściwości można osiągnąć zmieniając skład mieszaniny odpadowych poliolefin oraz rodzaj i ilość użytego modyfikatora.


Słowa kluczowe: recykling, poliolefiny, mieszaniny, reaktywne modyfikatory, wytłaczanie reaktywne


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl


R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Studziński (254.8 KB)
Kompatybilizacja mieszanin otrzymanych z odpadów poliolefin za pomocą modyfikatorów zawierających bezwodnikowe lub oksazolinowe grupy funkcyjne